National Innovation Award 2020
National Innovation Award 2020

Florasyon kalitesini ve meyve tutumunu geliştirmeye yarayan tarımsal bir biostimülandır


Kynetic4® açiçek gelişimi, tozlaşma, döllenme ve meyve tutumu gibi florasyonun doğal sürecini harekete geçirmek ve optimize etmek için özel olarak tasarlanmış bitkisel kökenli bir biostimülandır (hem bunların birbiri ardına oluşuyor olması ve hem de bu fazların ayrı olarak ortaya çıkması durumunda). Uygulanması, ekinlerin en fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu anlarda belirli proteinlerin sentezini kolaylaştırır.
Kynetic4® bitkinin metabolizması üzerinde olağanüstü bir etki ortaya koyar, bitkinin fizyolojik süreçlerini harekete geçirir, florasyonu kolaylaştırır, bitkinin kaynak-havza ilişkisini geliştirir, bitkisel gelişimi artırır ve son ürünü geliştirir.

KYNETIC4® tarımsal biostimülanın avantajları

Kynetic4®, florasyon sürecinin anahtar öneme sahip 4 safhasını optimize etmek için tasarlanmıştır:


FLORASYON

  • Florasyon kalitesini geliştirir
  • Stres durumlarına karşı güvence sunar
  • Etkili tozlaşma süresini artırır

POLEN

  • Polen borusunun oluşumunu kolaylaştırır
  • Polen yaşayabilirliğini artırır
  • Kaliteyi ve meyve tutumunun teminini geliştirir

NEKTAR

  • Daha yüksek nektar besleyicilik kalitesi
  • Tozlayıcılar için daha yüksek cazibe

TOZLAYICI

  • Tozlaşmayı geliştirir
  • Enerji katar ve tozlayıcıların faaliyetini artırır